Visie 

Het allerbeste uit ieder persoon te halen, ongeacht complexiteit, zorgbehoefte.

Respect
Vertrouwen, verbondenheid en geborgenheid in een huiselijke omgeving.
Normen die ervoor zorgen dat we elkaar als volwaardig en gelijkwaardig zien.
In de veilige omgeving van een gezinsvervangende situatie.
Passende methodieken om zo veel mogelijk methodisch te handelen.   

Missie
De best passende professionele verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden.

Bieden van een aantrekkelijke werkplek aan medewerkers.
Bevorderen van de emancipatie en participatie in de samenleving van mensen met een beperking.

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl