Op dinsdag 15 december werden wij verrast door Wendy van Dijk van het programma Hart in Aktie. Een dag om nooit meer te vergeten. Wat hebben ze het mooi gemaakt voor de kinderen.____________________________


___________________________


____________________________


____________________________--------------------------------------------------


----------------------------------------------


Ut fan Hus start vanaf 9 oktober met dagbesteding op de woensdag, donderdag en vrijdag
Overstap naar de nieuwe versie HKZ

 

De HKZ-norm wordt aangepast naar ISO 9001:2015. De overstap naar deze nieuwe versie van de norm moet worden gemaakt voor 15 september 2018.
Sinds januari 2018 kunnen wij zeggen dat wij hier in zijn geslaagd.  Wij hebben de HKZ norm ISO 9001:2015. Super blij mee. 
 "maak van Ut fan Hus schoon schip"

11 maart was het dan zover. De kinderen waren enthousiast en konden bijna niet wachten. Om 10:00 kwamen de eersten binnen.
En wat is er weer veel gedaan door iedereen. Super trots op de vrijwilligers. 
Sinterklaas middag

Woensdag 30 november stapte Sinterklaas met zijn twee pieten binnen op het logeerhuis.  De kinderen hebben genoten van de persoonlijke aandacht.
Voor sommigen was het wel even spannend. Maar met een rustige opbouw hebben ze zichzelf overwonnen om toch de stap te nemen om
Sinterklaas een handje te geven. Het was mooi om te zien, dat zij de tijd en de mogelijkheid kregen om deze Sinterklaas middag mee te maken  

De Clini Clowns komen naar het logeerhuis Ut fan Hus
 

'Belééf deze zintuiglijke en muzikale voorstelling'


Speciaal voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap heeft Clini Clowns het Klein Zintuigen Orkest ontwikkeld. Zij komen langs bij Ut fan Hus met een creatieve voorstelling.

Waar gaat de voorstelling over?
De voorstelling ‘Post!’ gaat over een dag op het Postkantoor. Drie postbodes komen op de fiets binnen en komen de post bezorgen bij de kinderen. ‘Post!’ is een zintuiglijke en muzikale voorstelling waarin alle zintuigen van het kind worden geprikkeld. Het gevolg hiervan is ontspanning, plezier en echt contact. 

 
Via deze link een kleine impressie
https://www.youtube.com/watch?v=2owkN49sMJM
Lukt deze link niet. Kopieer hem dan naar de zoek balk.

 

Herbeoordeling Kwaliteitskeurmerk HKZ

Op 11 en 12 oktober 2015 is het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Logeerhuis Út fan Hûs getoetst aan HKZ Gehandicaptenzorg (2008). 

Citaat uit de beoordeling
Het primaire proces wordt uitgevoerd. Alle logees hebben een korte persoonsomschrijving en beschrijving van aandachtspunten en hulpvraag. Uit de observatie op de groep valt op dat beide eigenaren heel goed op elkaar zijn ingespeeld. Zij wisselen elkaar af in aandacht voor de groep en aandacht voor het individu of organisatorische zaken. Dat gaat heel natuurlijk. In de aandacht voor de kinderen is duidelijk dat er voortdurend oog is voor elk individu zowel als voor de groepsprocessen, voor pedagogische ontwikkeling en het bieden van structuur. Ook ouders ontvangen onverdeelde aandacht en een zorgvuldige overdracht. De sfeer in de groep was prettig en rustig, terwijl uit dossiers blijkt dat de kinderen toch veel zorg vragen (autisme, adhd en dergelijke).

Eindconclusie en certificatieadvies
Er zijn tijdens deze herbeoordeling geen feiten geconstateerd. Het KMS voldoet aan de norm, is geschikt voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen, en is effectief in de realisatie van de organisatiedoelen. Het certificatieadvies is positief voor het opnieuw verlenen van het HKZ certificaat schema Gehandicaptenzorg.

Wij zij heel blij en trots met deze conclusie


Tweede monsterafname legionella goed gekeurd.

De tweede controle dit jaar viel op 12 oktober 2015, er is geen grensoverschrijding aangetroffen.

 

Erkend leerbedrijf

Al jaren zijn wij vertrouwd met ons leerbedrijf Calibris, maar per 1 augustus draagt het kenniscentrum
de erkenning van Ut fan Hus over aan een het bedrijf SBB. SBB staat voor samenwerkingsorganisatie
beroepsonderwijs bedrijfsleven. Meer infomatie kunt u vinden op www.s-bb.nl 

Monstername ter preventie van legionella weer goedgekeurd

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater
en warm tapwater. Legionella controlle is wettelijk verplicht (drinkwaterwet 2009). 
Een bedrijf dat voorziet van  drinkwater aan derden moet degelijk een erkend legionella beheersplan hebben.
Er wordt bij ons jaarlijks twee keer een monster afname genomen.
De eerste controle van dit jaar is weer goed gekeurd. 


Vrijdag 20 maart NL doet.

Om 09:00 kwamen de vrijwilligers binnen lopen allemaal even enthousiast, En dat bleek ook wel wat ze voor
het logeerhuis allemaal hebben gedaan, houtsnippers in de tuin, takken versnipperen, grote schoonmaak
binnen en buiten, opgeruimd noem maar op. Foto impressie is te vinden op de website https://nanneoedsz.wordpress.com/ 
of op onze eigen facebook pagina.

Positief advies voor HKZ 2015

6 februari 2015 hebben wij weer een positief advies gekregen van het keurmerkinstituut.
Korte conclusie Keurmerkinstituut.:
Het KMS is geschikt voor de implementatie van de wet - en regelgeving en effectief in de realisatie van organisatiedoelen.
Wij zijn weer super tevreden met het resultaat en op naar het volgend jaar.
 

WTZI  erkenning gekregen.


Op 2 februari 2015 heeft het CIBG Ministerie van Volkgezonheid, Welzijn en Sport ons erkend als een WTZI instelling.
Wij mogen nu zorg verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de wet langdurige zorg en/of zorverzekeringswet.
Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl