De HKZ ( 2015) norm 118 gehandicaptenzorg  (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.  Met het HKZ-keurmerk laten wij zien dat er serieus werk gemaken wordt van kwaliteit van zorg en dat wij voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Organisaties met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de client centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie kan u kijken op http://www.hkz.nlDe WTZI; afkorting voor Wet Toelating Zorginstellingen, regelt de toelatingen van zorginstellingen.
Hierbij wordt gekeken of de instelling aan alle eisen voldoet rondom bereikbaarheid van acute zorg, transperantie van bestuursstructuur, het hebben van een toezichthoudend orgaan en financiele administratie. De WTZI zorgt dat al deze eisen wordt gecontroleerd.
Voor meer informatie kan u kijken op http://www.wtzi.nl
Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. Zij komen op voor de belangen van zorggebruikers
in iedere regio en zetten in voor de kwaliteit van de zorg. Voor meer informatie kunt u kijken op https://adviespuntzorgbelang.nl/

Heeft u belang bij de folder van adviespunt zorgbelang, dan kan u die opvragen via de mail utfanhus@knid.nl 


Het oplossen van klachten en geschillen is de kerntaak van De Geschillencommissie. Effectief en efficiënt, transparant
met goede kwaliteit. Laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor de consumentenmarkt én de zakelijke markt.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.degeschillencommissie.nl


De Biobeheer Groep staat voor de veiligheid van (drink)water en een gezonde werkomgeving door onderzoek en inspectie.
Voor meer informatie kan u op de volgende link klikken.http://www.biobeheer.nl/

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl