Zorgbelang biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Zorgbelang Drenthe is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor iedereen die gebruik maakt van zorg, nu en in de toekomst


SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.Ook wij zijn te vinden op facebook. u kunt ons vinden op "logeerhuis utfanhus"


 

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl