Heb jij zin in een leuke stage in de gehandicaptenzorg en wil je kennismaken met de verscheidenheid aan beperkingen waarin jij de kinderen kunt helpen in hun mogelijkheden. Lees hieronder welke stages wij jouw kunnen bieden en neem dan contact op met Ut fan Hus.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg  (4)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4)
Begeleider gehandicaptenzorg (3)

Beroepshouding
Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beroepskracht maatschappelijke zorg als persoon een essentiële rol. Haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beroepskracht maatschappelijke zorg: • betrokken; • empathisch; • assertief; • representatief; • integer zijn. De beroepskracht werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, tijdsbewust (ten aanzien van de eigen werktijd) en ergonomisch verantwoord.

Resultaat
Het resultaat van deze beroepen is dat de individuele cliënt en/of groepen cliënten vraaggericht ondersteuning hebben ontvangen bij het functioneren in verschillende leefgebieden volgens de doelstellingen in het begeleidingsplan. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en naastbetrokkenen, en heeft de cliënt ondersteuning ontvangen om zoveel mogelijk zelf de werkzaamheden en activiteiten uit te voeren. De zelfredzaamheid van de cliënt is, indien haalbaar, vergroot. Ondersteunen is een breed begrip waarmee, zowel zorgen dat, begeleiden, motiveren, coachen, enthousiasmeren, activeren, sturen, ondersteunen als zorg overnemen wordt bedoeld.

Helpende Zorg en Welzijn (2)

Beroepshouding
De beroepsbeoefenaar heeft een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte houding. Hij houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten. De beroepsbeoefenaar toont een sociale en open houding en is alert en integer. Hij werkt volgens richtlijnen en procedures

Resultaat
De helpende zorg en welzijn voert vraaggericht ondersteunende taken uit ten behoeve van een of meer cliënten en diens naastbetrokkenen. Zij heeft daarbij aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naastbetrokkenen en houdt rekening met de afspraken in het zorgplan, de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van cliënten en naastbetrokkenen. Zij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Zij is zich bewust van het effect van haar handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen
 
Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl