Heb jij zin in een leuke stage in de gehandicaptenzorg en wil je kennismaken met de verscheidenheid aan beperkingen waarin jij de kinderen kunt helpen in hun mogelijkheden. De volgende stages kunnen wij jouw bieden: 

  • Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg (4)
  • Begeleider gehandicaptenzorg (3)
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4)
  • Begeleider specifieke doelgroepen  
  • Persoonlijke begeleider specifieke doelgroep   
  • Helpende Zorg en Welzijn (2)                                                                                 


Lees hieronder de beroepsbeschrijving en competenties, heb je vragen of interesse neem dan contact op met Ut fan Hus.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg  (4)

Beroepsbeschrijving:       De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan clienten van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. 

Competenties:     Aandacht en begrip tonen, Aansturen, Analyseren, Bedrijfsmatig handelen, Begeleiden, Beslissen en activiteiten initiëren, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren, Leren, Materialen en middelen inzetten, Met druk en tegenslag omgaan, Omgaan met verandering en aanpassen, Onderzoeken, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten, Overtuigen en beïnvloeden, Plannen en organiseren, Relaties bouwen en netwerken, Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen

Begeleider gehandicaptenzorg (3)

Beroepsbeschrijving:       De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Competenties:      Aandacht en begrip tonen, Aansturen, Analyseren, Begeleiden, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren, Leren, Materialen en middelen inzetten, Met druk en tegenslag omgaan, Omgaan met verandering en aanpassen, Onderzoeken, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten, Overtuigen en beïnvloeden, Plannen en organiseren, Relaties bouwen en netwerken, Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen


Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4)

Beroepsbeschrijving:       De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hierin krijgt hij te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Hij werkt in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Ook kan hij werken in een onderwijsvoorziening waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. De medewerker kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning of begeleiding aanbieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de setting kan hij een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers. Ook is hij het aanspreekpunt voBegeleider specieke doelgroepen

Beroepsbeschrijving:      De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden zoals ASS. Je werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen
Competenties:     Aandacht en begrip tonen, Analyseren, Begeleiden, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren, Leren, Materialen en middelen inzetten, Met druk en tegenslag omgaan, Onderzoeken, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten, Overtuigen en beïnvloeden, Plannen en organiseren, Presenteren, Relaties bouwen en netwerken, Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroep

Beroepsbeschrijving:     De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. 


Helpende Zorg en Welzijn (2)

Beroepsbeschrijving:      De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten zijn van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager in wonen, dagbesteding en logeren. Ook in dienstverlenende organisaties kan de helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. Hij voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. De helpende zorg en welzijn heeft een open en sociale houding. Ook is hij alert en integer. 

Logeerhuis Út fan hûs
Galgehoog 15
9105 KJ Rinsumageest
06 22938877
06 22947512
utfanhus@knid.nl